měříme lidské tělo

Nabídka antropometrických měřidel

Antropometrický instrumentář


Antropometrický instrumentář slouží k měření lidského těla. Mezi jeho základní součásti patří antropometr, osobní váha, kefalometr, pelvimetr, posuvné měřítko, pásová míra a kaliper. Jedná se o přesná a standardizovaná měřidla. Antropometrický instrumentář vyráběný firmou TRYSTOM spol. s.r.o. se vyznačuje velmi dobrou ergonomií a vysoce kvalitním dílenským zpracováním, zajišťujícím přesné měření somatických parametrů a dlouhodobou životnost jednotlivých měřidel.

Výrobce TRYSTOM CZ


Předkládaná metodická příručka prezentuje antropometrický instrumentář, který vyvinuli resp. modifikovali odborníci z firmy TRYSTOM, spol. s.r.o., Olomouc a antropologové z Katedry antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Součástí příručky jsou i definice vybraných antropometrických bodů a stručná metodika měření základních tělních dimenzí a kožních řas.

Antropometrický instrumentář vyráběný firmou TRYSTOM, spol. s.r.o., se vyznačuje velmi dobrou ergonomií a vysoce kvalitním dílenským zpracováním, zajišťujícím přesné měření somatických parametrů a dlouhou životnost jednotlivých měřidel.