| Antropometr A-226

Antropometr A-226


 Antropometr A-226
 Antropometr A-226
 Antropometr A-226

Charakteristika měřidla

Měřidlo je určené pro měření výhradně výškových dimenzí lidského těla. Sestává ze tří hliníkových čtvercových profilů, je opatřeno oboustrannou měřící škálou v rozsahu 50-2133 mm. Na dlouhé ose měřidla je nasazena posouvatelná objímka kruhového tvaru s oboustranným výřezem, ve kterém je vyznačena ryska pro odečítání velikosti rozměru. Do objímky je vsazena výsuvná jehla, jejíž hrot přikládáme k příslušnému antropometrickému bodu. Jehla je rovněž opatřena milimetrovou stupnicí (v rozsahu 30-380 mm) k event. odečítání menších rozměrů. Ke kontrole kolmého postavení antropometru může být měřidlo opatřeno libelou.

Stabilizátor antropometru

Jedním ze základních předpokladů přesného zjištění velikosti vertikálních dimenzí těla je kolmé postavení antropometru. Splnění tohoto požadavku může být obtížné zejména při měření menších dimenzí. Z tohoto důvodu je jako doplněk antropometru dodáván "Stabilizátor antropometru". Jedná se o čtvercovou destičku z odolného plastu (o straně 140 mm) s objímkou pro uchycení paty antropometru.

rozsah měření 50-2133 mm
hmotnst měřidla 1,2 kg
max. délka ve složeném stavu 2170 mm