Antropometrické body na hlavě


Antropometrické body na hlavě

 1. Glabella (g)

  bod ležící nad nosním kořenem na dolní části čela, nejvíce vpředu v mediánní rovině mezi obočím

 2. Euryon (eu)

  bod ležící na straně hlavy nejvíce laterálně. Stanoví se při měření největší šířky hlavy. Nejvíc laterálně vystouplé místo na temenní nebo spánkové kosti

 3. Opisthokranion (op)

  bod ležící na okcipitální části hlavy v mediánní rovině, nejvíce vzdálený od bodu glabella

 4. Nasion (n)

  bod ležící v mediánní rovině na kořeni nosu v místě švu sutura frontonasalis na horním okraji nosních kůstek (ossa nasalia). Tento bod tudíž neleží vždy nejníže ve vkleslině nosního kořene

 5. Zygion (zy)

  bod na jařmovém oblouku ležící nejvíce laterálně. Zjistí se při měření největší šířky obličeje

 6. Gnathion (gn)

  bod ležící v mediánní rovině na spodním okraji dolní čelisti nejvíce dole. Palpujeme jej směrem zdola

 7. Gonion (go)

  bod na úhlu dolní čelisti, který leží nejvíce dole a nejvíce laterálně