Antropometrické body na trupu a končetinách


Antropometricé body na trupu a končetinách

 1. Vertex (v)

  bod na temeni lebky, který při poloze hlavy v orientační rovině leží nejvíce nahoře

 2. Akromiale (a)

  bod ležící nejvíce laterálně na akromiálním výběžku lopatky (akromiu) při vzpřímeném postoji s připaženou horní končetinou

 3. Suprasternale (sst)

  bod ležící na horním okraji hrudní kosti v mediánní rovině

 4. Mesosternale (mst)

  bod na přední straně hrudníku ve střední čáře v místě úponu 4. žebra, uprostřed hrudní kosti

 5. Thelion (th)

  střed prsní bradavky

 6. Omphalion (om)

  střed pupku v mediánní rovině

 7. Radiale (r)

  bod na horním okraji hlavičky radiu, který na připažené končetině leží nejvýše. Prstem vyhmatáme na zevní straně paže štěrbinu mezi kostí pažní a kostí vřetenní

 8. Iliospinale anterius (is)

  bod ležící v místě spina iliaca anterior superior (horní přední kyčelní trn) nejvíce vpředu. Nahmatáme jej, jedeme-li po hřebenu kosti kyčelní směrem dopředu

 9. Stylion (sty)

  bod, který je na processus styloideus radii (bodcovitý výběžek kosti vřetenní) připažené končetiny položen nejvíce dole. Nahmatáme jej na palcové straně předloktí

 10. Daktylion (da)

  bod na konci prstu, který na připažené končetině leží nejníže. Používá se hlavně daktylion 3. prstu

 11. Tibiale (ti)

  bod na proximálním (horním) konci kosti holenní (tibia), který při vzpřímeném postoji leží nejvíce nahoře a nejvíce mediálně, popř. laterálně (na vnitřním popř. zevním okraji holenní kosti)

 12. Sphyrion (sph)

  bod na hrotu vnitřního kotníku (malleolus), který při vzpřímeném postoji leží nejvíce dole

 13. Pternion (pte)

  bod ležící nejvíce vzadu na patě zatížené nohy

 14. Akropodion (ap)

  bod ležící na špičce zatížené nohy nejvíce vpředu (na konci 1., nebo 2. prstu)