| Kefalometr K-211

Kefalometr K-211


 Kefalometr K-211
 Kefalometr K-211
 Kefalometr K-211
 Kefalometr K-211
 Kefalometr K-211

Charakteristika měřidla

Jedná se o mezistupeň mezi "klasickým" kefalometrem a "klasickým" pelvimetrem s rozvíracími rameny a zaoblenými konci s rozsahem měřící škály 0-430 mm.

Měřidlo lze tudíž využít k měření nejen rozměrů hlavy, ale i vybraných šířkových resp. hloubkových dimenzí těla u dětí do věku cca 15 let (např. biakromiální šířky ramen, bikristální šířky pánve, bispinální šířky pánve, bitrochanterické šířky, transverzální šířky hrudníku, biepikondylární šířky humeru, biepikondylární šířky femuru).

Toto velice praktické měřidlo z lehkých antikorozních materiálů (hmotnost měřidla 182 g), jehož ramena jsou spojena ocelovým kloubem, který mj. zlepšuje vyvážení měřidla, je pro lepší čitelnost stupnice opatřeno snímatelnou lupou. Lupa je nasazena v šimém směru, který odpovídá přirozenému pohledu na stupnici.

 

rozsah měření 0-430 mm
hmotnost měřidla 182 g