Měření délkových-šířkových-hloubkových rozměrů


Při měření této skupiny rozměrů zjišťujeme přímou vzdálenost mezi pravým a levým antropometrickým bodem (např. šířka hlavy, biakromiální šířka ramen, transverzální průměr hrudníku, šířkové dimenze pánve, biepikondylární šířka humeru a femuru, ...), resp. předním a zadním antropometrickým bodem (např. délka hlavy, sagitální průměr hrudníku).

Velikost rozměru je určena odečtením největší zjištěné hodnoty při přejíždění rameny meřidla (která držíme v obou rukou až na koncích) v místě příslušných antropometrických bodů. Při zjišťování šířkových rozměrů pánve u obézních, nebo výrazně muskulárních jedinců je třeba konce měřidla přitlačit silněji.

Použití kefalometru při měření délky a šířky hlavy a šířky obličeje
Použití kefalometru při měření délky a šířky hlavy a šířky obličeje
Použití kefalometru při měření délky a šířky hlavy a šířky obličeje

Použití kefalometru při měření délky a šířky hlavy a šířky obličeje


Použití pelvimetru při měření biakromiální šířky ramen a sagitálního (předozadního) průměru hrudníku
Použití pelvimetru při měření biakromiální šířky ramen a sagitálního (předozadního) průměru hrudníku

Použití pelvimetru při měření biakromiální šířky ramen a sagitálního (předozadního) průměru hrudníku