Měření kožních řas


Tloušťku kožních řas měříme na přesně definovaných místech pravé strany těla s přesností 0,5 mm. Kožní řasu je nutno zvedat standardním způsobem, palcem a ukazováčkem špičkami prstů levé ruky proti sobě: prohmátnutím a promnutím vytvoříme duplikaturu (záštipek) kůže spolu s podkožním vazivem a tukovou vrstvou. Kaliper držíme standardním způsobem pravou rukou. Měřící hroty přikládáme asi 1 cm od prstů směrem k basi řasy. Osa probíhající měřícími hroty je kolmá na osu zvednuté kožní řasy, kaliper přikládáme na plocho vzhledem k povrchu těla. Na stupnici kaliperu odečítáme naměřenou hodnotu tloušťky kožní řasy.

Metodika měření kožních řas


Lokalizace vybraných míst měření kožních řas

Místa měření kožních řas na pravé straně těla:

 1. Kožní řasa nad tricepsem

  řasa probíhá svisle, měříme na zadní straně paže nad musculus triceps brachii, v poloviční vzdálenosti mezi nadpažkem (akromion) a hrotem lokte (olecranon). Paže visí volně podél těla.
 2. Kožní řasa nad bicepsem

  ​měříme na přední straně paže nad musculus biceps brachii, ve stejné úrovni, jako obvod paže; řasa probíhá svisle, horní končetina je zcela uvolněná, ruka otočená dlaní dopředu.

 3. Kožní řasa na volární straně předloktí

  měříme na volární (dlaňové) straně předloktí, v místě největšího obvodu. Horní končetina visí volně podél těla.

 4. Kožní řasa pod lopatkou (subskapulární)

  řasa probíhá mírně šikmo podél průběhu žeber, měříme přímo pod dolním úhlem lopatky.
 5. Kožní řasa na břiše

  řasa probíhá vodorovně, zvedáme ji v místě jedné třetiny vzdálenosti pupek - přední horní trn hyčelní, tj. blíže pupku.

 6. Kožní řasa na hrudníku II

  řasa probíhá šikmo podél průběhu žeber, zvedáme ji v průsečíku 10. žebra a přední axilární čáry.

 7. Kožní řasa suprailiakální

  řasa probíhá podél hřebene kosti kyčelní, měříme v místě průsečíku hřebene a přední axilární čáry.

 8. Kožní řasa na stehně

  řasa probíhá svisle na přední straně stehna, nad musculus quadriceps femoris, měříme v poloviční vzdálenosti mezi body trochanterion (velký chocholík kosti stehenní) a tibiale; proband stojí mírně rozkročmo.

 9. Kožní řasa na lýtku II

  měříme vsedě, měřená končetina je opřená o podložku tak, aby koleno bylo v pravém úhlu. Kožní řasu vytahujeme vertikálně na mediální (vnitřní) straně lýtka v místě maximálního obvodu.Místa měření tloušťky kožních řas

Místa měření tloušťky kožních řas

 1. nad tricepsem
 2. nad bicepsem
 3. volární strana předloktí
 4. pod lopatkou (subskapulární)
 5. na břiše
 6. na hrudníku II
 7. suprailiakální
 8. na stehně
 9. na lýtku II

Měření vybraných kožních řas

Měření vybraných kožních řas - řasa nad tricepsemřasa nad tricepsem
Měření vybraných kožních řas - řasa nad lopatkouřasa nad lopatkou
Měření vybraných kožních řas - řasa nad bicepsemřasa nad bicepsem
Měření vybraných kožních řas - řasa na břišeřasa na břiše