Měření obvodových rozměrů


Obvodové rozměry měříme textilní pásovou mírou (krejčovským metrem).

Měření obvodu hrudníku v normální poloze, obvodu paže relaxované a obvodu gluteálního
Měření obvodu hrudníku v normální poloze, obvodu paže relaxované a obvodu gluteálního
Měření obvodu hrudníku v normální poloze, obvodu paže relaxované a obvodu gluteálního

Měření obvodu hrudníku v normální poloze, obvodu paže relaxované a obvodu gluteálního

 1. Obvod hrudníku v normální poloze

  pásová míra probíhá vzadu těsně pod dolními úhly lopatek, vpředu u mužů těsně nad prsními bradavkami (thelion), u žen přes střed sterna (mesosternale).

  Normální polohu hrudníku docílíme, položíme-li měřenému nějakou otázku. V okamžiku, kdy odpovídá, není hrudník ani v nádechové, ani ve výdechové poloze.

  V případě, že chceme měřit též minimální a maximální obvod hrudníku, polohu páskové míry neměníme, pouze ji utáhneme, resp. povolíme.

 2. Obvod paže relaxované

  měříme v místě největšího vyklenutí dvojhlavého svalu pažního (musculus biceps brachii), kolmo na osu paže, na paži volně vysící podél těla, v poloviční vzdálenosti mezi nadpažkem (akromiale) a hrotem lokte (olecranon).

 3. Obvod paže kontrahované

  obvod paže ve flexi - měříme ve stejné úrovní jako v případě obvodu paže relaxované při maximální kontrakci flexorů a extenzorů. Horní končetina je v loketním kloubu ohnuta do pravého úhlu.

 4. Obvod pasu

  měříme v nejužším místě nad hřebeny kyčelních kostí, resp. v poloviční vzdálenosti mezi hřebeny kyčelní kostí a dolním okrajem žeber.

 5. Obvod břicha

  měříme v úrovni pupku (omphalion) horizontálně, svaly břicha jsou uvolněné.

 6. Obvod gluteální

  obvod boků, obvod sedu - měříme ve stoji spojném horizontálně, v úrovní největšího vyklenutí hýždí (přes spodní prádlo, případně tenký sportovní oděv),

 

 

Pozn.: Výše uvedené rozměry obvod pasu a obvod břicha nelze zaměňovat!