| Modifikovaný torakometr T-520

Modifikovaný torakometr T-520


 Modifikovaný torakometr T-520
 Modifikovaný torakometr T-520
 Modifikovaný torakometr T-520
 Modifikovaný torakometr T-520
 Modifikovaný torakometr T-520

Charakteristika měřidla

Jendá se o modifikaci "klasického" Hrdličkova torakometru, který je určen především ke snadnému zjišťování délky nohy.

Měřidlo tvoří sloupek z hliníkového čtvercového profilu opatřený na obou stranách milimetrovou stupnicí (0-400 mm), na kterém jsou upevněna ramena z tvrdého plastu o délce 100 mm. Šířka ramen měřidla (30 mm) výrazně usnadňuje lokalizaci bodu pternion a akropodion. Ve výřezu posuvného ramena lze z obou stran odečítat naměřené hodnoty (pouhým překlopením měřidla lze pohodlně odečíst délku obou nohou).

Při měření délky nohy stojí proband mírně rozkročmo, s hmotností rozloženou rovnoměrně na obě končetiny, osa měřidla je rovnoběžná s vnitřním okrajem nohy, pokrčené prsty nohy je třeba přitlačit k podlaze.

 

rozsah měření 0-400 mm
hmotnost měřidla 260 g